ABOUT US

Our mission is NECS: Networking (Kết Nối), Educating (Học Hỏi), Collaborating (Hợp Tác), Sharing (Chia Sẻ)

VietCRE, Viet Commercial Real Estate, was established by a group of friends who share mutual values and passion in helping the Vietnamese community. We are a team of commercial real estate experts with many years of experience as investors and realtors in different regions of the US. 

With a large  network of real estate professionals and partners including attorneys, accountants, developers, builders, brokers, lenders, property managers and more, together we thrive for bigger and better real estate investments.

VietCRE’s core values are: love, integrity, charity, health and morality which are inline with our mission to build long-term business relationships.

“Nhịp Tim Đồng Hành”

Nội Lê


GIỚI THIỆU CÔNG TY

VietCRE là nhóm bất động sản thương mại được thành lập bởi những người bạn chia sẻ cùng giá trị cốt lõi và niềm đam mê giúp đỡ cộng đồng Việt. Chúng tôi gồm những chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ đầu tư, xây dựng, và môi giới bất động sản thương mại ở nhiều vùng khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Với một mạng lưới chuyên viên và cộng tác viên hỗ trợ chuyên nghiệp từ luật sư, kế toán, nhà phát triển bất động sản, nhà thầu khoán, công ty bất động sản cho đến chuyên viên tín dụng, chuyên viên quản lý nhà cho thuê, và những người liên quan, cùng nhau chúng tôi mong muốn đem lại những giá trị thiết thực và xây dựng một cộng đồng đầu tư lành mạnh.

Giá trị cốt lõi của VietCRE là lòng yêu thương, chính trực, sự nhân đạo, sức khỏe và đạo đức. Các giá trị này luôn đi song hành với mục đích chính của chúng tôi là xây dựng những mối quan hệ đối tác kinh doanh bền vững.